Witamy na stronie

SERWISKONSOL.PL

Wracasz do gry!
WI?CEJ
big_img

Serwis Konsol

Pocz?tki naszejprzygody zelektronik? u?ytkow?si?gaj?2008roku.Bazuj?c na wiedzy wyniesionej ze studiw oraz do?wiadczeniu zdobytym przy serwisowaniu aparatury medycznej wkroczyli?my na zaniedbany rynek konsol. Zapytaj? pa?stwo pewnie dlaczego zaniedbany? W tamtym czasie by?o kilka (mo?na wymieni? na palcach) dobrych azarazem drogich serwisw. Z drugiej stronyna rynkudominowa?a masa domoros?ych „magikw”specjalizuj?cych si? w przerbkach. Niektrzy z nich prbowalinaprawia? uk?ady BGA przy u?yciu opalarki do futryn, lub przezwygrzewanieca?ej p?yty w piekarniku. A jak nie posz?o to oferowali wymian?ca?ej p?yty g?wnej.Do dnia dzisiejszego kr??? po internecie „domowe sposoby na napraw? RROD i YLOD”.Jak ?atwo si? domy?le?, efekty by?y kiepskie, urz?dzenia pracowa?y maksymalnie po kilka tygodni. Pocz?tkowo poprawiali?my przewa?nie wady fabryczne wXbox 360 i PlayStation 3. Najcz??ciej wystarczy?ozmieni?kule pod uk?adem graficznym z bezo?owiowych na o?owiowe i konsola dostawa?a nowe ?ycie. Z up?ywem czasu poszerzali?my nasz? ofert?w kierunku konsol Nintendo, przeno?nych PSP,starszych(PSX, PS 2 Xbox) i najnowszych generacji konsol (Xbox One, PlayStation 4).

Wi?kszo??naszych klientw trafia do nas z polecenia lub wraca z innymi urz?dzeniami. Dzi?kujemy za powierzone zaufanie. Dzi?ki Wam, mo?emy si? dalej rozwija? i inwestowa? w serwis, aby robi? wi?cej i szybciej. ?wiat dooko?a nas dynamicznie si? zmienia i my musimy za tym nad??y?. Dla przyk?adu 10 lat temu nikt nie potrzebowa? wymienia? szybki w Nokii 3310 ;).

Nasze krakowskie centrum serwisowe wyposa?one jest w najnowocze?niejszy sprz?t czo?owych ?wiatowych producentw. Posiadamy min. 3 sterowane komputerowo maszyny do lutowania uk?adw BGA (2 wykorzystuj?ce promieniowanie podczerwone IR oraz 1 na gor?ce powietrze HOT-AIR). Profesjonalne stacje lutownicze najlepszych ?wiatowych producentw HAKKO JAPAN, PACE (wykorzystywane min. przez NASA). 2 profesjonalne wanienki ultrad?wi?kowe (du?a o pojemno?ci 22 litrw pozwala na mycie 2 du?ych p?yt g?wnych w tym samym czasie). Profesjonalny mikroskop stereoskopowy, mikroskopy cyfrowe, analizator stanw logicznych, oscyloskop i mas? innych mniejszych i wi?kszych testerw. Dzi?ki zastosowaniu ca?ej tej aparatury i stosowaniumi?dzynarodowych standardw IPC serwisowane przez nas urz?dzenia wygl?daj? jak nowe. A dzi?ki w?asnej, gigantycznej bazie cz??ci zamiennych czasy napraw s? ekstremalnie krtkie.

NASZ SERWIS


DARMOWA DIAGNOZA

Nie pobieramy ?adnych op?at za wst?pn? diagnoz? sprz?tu.

NAPRAWA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Nie mo?esz dostarczy? konsoli do naszego serwisu? Skontaktuj si? z nami, zamwimy kuriera pod wskazany adres.

Cenimy czas nasz i klientw.

GWARANCJA

Udzielamy do 24 miesi?cy gwarancji na us?ugi wykonane w naszej firmie.

Naprawa dopiero po uzgodnieniu kosztw i zakresu prac.

P?ATNO??

Rozliczenie us?ugi nast?puje przy odbiorze sprz?tu.

W CZYM CZUJEMY SI? MOCNI

NAJPOPULARNIEJSZE USTERKI


Uk?ad MN 86471A odpowiedzialny za skalowanie obrazu HDMI
psp_full_featured_png_mx
new-3ds
vita
PS3
x360
e4086627-5fef-4275-ad39-e2f02780ae6d
xbone
LICZBY NIE K?AMI?

NIESAMOWITE STATYSTYKI


Poni?sze statystyki prezentuj? dane za 2015 rok.
1
NAPRAWIONYCH KONSOL
1%

0%

0
ODWIEDZIN STRONY

NAPRAWIAMY:
SZYBKO,
TANIO,
DOBRZE!

DOBRZE I TANIO
NIE B?DZIE SZYBKO.

DOBRZE I SZYBKO
NIE B?DZIE TANIO.

SZYBKO I TANIO
NIE B?DZIE DOBRZE.

MASZ PYTANIE?

ZADZWO? 530 001 377
LUB 12 657 47 62


Ch?tnie rozwiejemy wszelkie w?tpliwo?ci i podpowiemy jak poprawnie wst?pnie zdiagnozowa? usterk?!


CZASEM CO? NAPISZEMY

OSTATNIE POSTY


Rekrutujemy!

Aktualnie poszukujemy pracownikw na poni?sze stanowiska. M?odszy serwisant sprz?tu komputerowego. Interesujesz si? elektronik? i majsterkowaniem? Pragniesz zwi?za? swoj? przysz?o?? z napraw? sprz?tu elektronicznego jednak brak Ci wymaganego do?wiadczenia? Ta...

Przerwa techniczna

W dniu 1/12/2016r sklep b?dzie czynny w godzinach 10-16. W dniu 2/12/2016 sklep b?dzie nieczynny. Od 5/12/2016 roku zapraszamy od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10-18....

JESTE?MY BLI?EJ, NI? MY?LISZ

MAPA DOJAZDU


NAPRAWIAMY WSZYSTKIE RODZAJE KONSOL

WSPIERANE PLATFORMY


MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS


Ch?tnie odpowiadamy na wszystkie pytania.

Godziny otwarcia:

Pn-Pt10 - 18

Telefon:

+48 530 001 377
+48 12 657 47 62

Adres:

Serwis Konsol
ul. Teligi 24
30-835 Krakw

WY?LIJ WIADOMO??